Back

Toppbild.png

Utlysning av stipendiefinansierad doktorandplats på forskarutbildningen i rättsvetenskap med inriktning mot immaterialrätt

Department of Law, Languages and Economic Statistics, Center for Business Law

Forskarutbildning. Center for Business Law (CBL) vid Handelshögskolan i Stockholm har nöjet att utlysa en stipendiefinansierad doktorandplats i rättsvetenskap med inriktning mot immaterialrätt. Doktoranden ska förstärka centrats rättsvetenskapliga forskning och även i övrigt bidra till forskningsmiljön i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm. Platsen finansieras med stipendier och omfattar fyra års heltidsstudier och är förlagd till CBL:s lokaler vid Handelshögskolan i Stockholm.

 

Undervisning. Utöver doktorandplatsen förväntas sökanden även delta som lärare i den rättsvetenskapliga grundutbildningen vid högskolan och därigenom vinna pedagogisk meritering. Sådan lärartjänst uppgår till maximalt 20 % av heltid. Undervisning arvoderas separat och förlänger doktorandprojektet i motsvarande mån.

 

Behörighet. Den sökandes personliga kvalifikationer är avgörande vid tillsättningen av platsen. Vi söker en högt kvalificerad och välmotiverad person, som kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra forskare. Sökanden förutsätts ha ett genuint intresse i självständigt forskningsarbete som bedrivs över en längre period. Doktorandplatsen är öppen för den som innehar juris kandidatexamen eller motsvarande examina. Utbildning och erfarenheter därutöver inom ekonomiska ämnen är särskilt meriterande. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska är en förutsättning för att bli antagen som doktorand. Kunskaper i andra språk är meriterande.

 

Ansökan. Intresseanmälningar ska ha inkommit senast den 12 augusti 2019 (gärna tidigare) och ska innehålla ett personligt brev där forskningsintressen beskrivs. Till ansökan ska bifogas vidimerade betygsutdrag, ev. rekommendationsbrev och intyg över andra för platsen meriterande utbildningar och arbetserfarenheter. Vi ser gärna att du bifogar en uppsats som du författat inom ramen för juridikprogrammet eller motsvarande program.

Mer om Handelshögskolan i Stockholm

Salary Stipendiefinansierad
Number of positions 1
City Stockholm
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number 2019/41
Contact
  • Jesper Johansson, jesper.johansson@hhs.se
Last application date 12.Aug.2019 11:59 PM CEST